Vloeren op vloerverwarming

De meeste vloeren uit de collectie van Snijder Vloeren zijn geschikt om te leggen in combinatie met vloerverwarming. Bij twijfel kunt u ons natuurlijk raadplegen. Voor het goed functioneren van de vloerverwarming en voor het behoud van de vloer is het van belang dat de installatie correct gebeurt.

Voorbereiding

  • Verwarmingselementen die worden ingegoten in de basisvloer moeten minimaal 3 cm onder het vloeroppervlak liggen
  • Vóór het leggen van de vloer moet de verwarming eerst worden getest volgens de richtlijnen van de installateur
  • Het vochtgehalte in de dekvloer mag nergens hoger zijn dan 1,5% (gemeten volgens de CM methode)
  • Onder de vloer moet altijd een volledig dampdichte folie worden gelegd, deze zit vaak in de ondervloer verwerkt

Installeren van de vloer

  • De vloerverwarming moet volledig uitgeschakeld zijn; de vloer mag niet warmer zijn dan 18 graden Celsius
  • Leg het dampscherm (eventueel), de ondervloer en de vloer volgens de leginstructies op de verpakkingen
  • Voorzie een dilatatievoeg van minimaal 10 mm aan alle zijden van de vloer en bij deurposten en andere vaste objecten in de ruimte

Inschakelen van de vloerverwarming

  • De eerste 24 uur na het leggen van de vloer mag de vloerverwarming niet ingeschakeld worden; pas daarna de temperatuur stapsgewijs (5 graden per dag) opvoeren
  • Dit geldt ook wanneer de vloerverwarming langere tijd uitgeschakeld is geweest (bv. na de zomer)
  • De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur is 30 graden Celsius

Vloerkoeling

Er zijn vloerverwarmingssystemen die ook fungeren als vloerkoeling. In principe gelden hiervoor dezelfde richtlijnen als voor de installatie met vloerverwarming. Voor specifieke informatie hierover kunt u bij ons terecht.